Szanowni Panstwo

Jeżeli macie firmę i chcecie mieć swój darmowy prąd albo dysponujecie powierzchnią dachową lub gruntową o wielkości około 5000 m2 i chcecie zarabiać na produkcji prądu ze słońca możecie wziąć udział w:

Programie badawczo - wdrożeniowym ETAP 2

Słoneczny Europejczyk dla Firm

pod auspicjami

ENREET - European Network for Renewable Energies and Energy Transition

W programie Słoneczny Europejczyk badamy wykorzystanie energii słonecznej w domowym zastosowaniu przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań i urządzeń produkcji europejskiej.

UWAGA!

Osoby zarejestrowane do programu Prosument z Etapu 1, które podtrzymały chęć udziału w programie zostaną poinformowane do kwietnia 2015 o planowanych instalacjach natomiast wstrzymujemy rejestrację dla ETAPU 3 do programu badawczego dla prosumentów. O uruchomieniu rejestracji do etapu 3 powiadomimy osobnym komunikatem.